Jaarverslag van de secretaris van de sportfokker te Nuland over 2015

 

 

Beste clubleden,

 

 

Het eerste jaarverslag van een nieuwe secretaris van de Sportfokker:

 

Een jaar waarin er veel nieuwe dingen op je pad komen en waarbij natuurlijk veel vragen ontstaan. Hoe wordt dit geregeld?, Hoe pak ik dit weer het beste aan? Er komen zoals gezegd veel dingen op je pad waar je in eerste instantie totaal niet bij stil staat en het valt dan ook zeker niet altijd mee om alles op tijd en op de juiste manier te regelen in de vaak ook nog spaarzame vrije tijd die mij gegeven is.

 

 

Om een en ander tot een goed einde te brengen kon ik gelukkig terugvallen op mijn collega mede – bestuursleden die mij vaak met raad en daad hebben bijgestaan en van advies hebben voorzien. Vanaf deze plaats wil ik dan ook mijn welgemeende dank uitspreken voor hun medewerking en advies. Zonder deze mensen is een en ander als secretaris alleen, niet te realiseren. Laten we niet vergeten dat, zowel bestuursleden als overige clubleden alles doen in hun vrije tijd omdat zij de club een warm hart toedragen. Dus ook voor de clubleden mijn hartelijke dank voor hun inzet in welke vorm dan ook het afgelopen jaar!

 

 

 

Zoals gebruikelijk geef ik jullie een overzicht van een aantal belangrijke onderwerpen van het afgelopen jaar: Dit  jaar zijn er 200 konijnen getatoeëerd . Dit waren er 16 minder dan in 2014.  Het aantal geënte kippen  was dit jaar 288, terwijl dit aantal  in 2014 287 was. 

 

Het aantal leden van onze club  bedraagt op 1 januari 2016 34. Te weten: 26 Senior leden, 2 jeugdleden en 6 ondersteunende leden. Hierbij zien wij ons ledenaantal licht teruglopen.

 

Onze twee belangrijkste activiteiten waren natuurlijk weer de jongdierendag in Geffen en onze clubtentoonstelling. Ondanks het wat mindere weer en het daaraan gekoppelde wat lagere bezoekersaantal, mogen we toch weer terugkijken op een mooie jongdierendag waar we ons als vereniging weer hebben laten zien.

 

 

Op onze jaarlijkse tentoonstelling stond de teller van het totaal ingeschreven dieren in totaal  op 274 dieren. We mogen zeggen dat, ondanks de landelijke trend waarbij de dierenaantallen op shows alleen maar lager worden, wij kunnen aangeven dat onze dierenaantallen op de show toch redelijk stabiel blijven.  Het is een prestatie en een compliment aan onze actieve leden om zoveel dieren op de tentoonstelling te blijven brengen. 

 

 

Aansluitend een uiteenzetting van de tentoonstellingsuitslag:

 

Bij de grote hoenders was Gerard Bissels de algemeen kampioen met een Australorp , Ad van den Oever werd tweede met een Barnevelder.  Willie van Gendt was bij de dwerghoenders de algemeen kampioen met een Ko Shomo en  Jac. Netten was hier tweede met een Sulmataler Kriel. Floris de Groot had de fraaiste jeugdprijs met een Rhode island Red. Gerrit de Vaan was de kampioen bij de sierduiven met een Moravische Stresser en Nettie van Schaik was tweede met een O.H.Meeuw.  De collectieprijs veren was voor Willie van Gendt.  Jo Damen was de algemeen kampioen bij de Cavia’s met een predikaat U. en tevens de winnaar van de collectieprijs haren.  Bert Vorstenbosch was de kampioen bij de konijnen met een Rijnlander en de Combinatie Dalton werd tweede met een Vosdwerg. J. Dibbits  had het fraaiste dier van de jeugd met een Hollander, terwijl ik zelf het mooiste dier in de C-klasse had, met een kleurdwerg. Alle winnaars nogmaals van harte gefeliciteerd.  Tevens nogmaals een woord van dank aan een ieder die weer behulpzaam is geweest bij de opbouw van, en het opruimen van de tentoonstelling.

 

Ik wil vanaf deze plaats mijn medebestuurders en overige clubleden nogmaals bedanken voor de prima samenwerking in het afgelopen jaar. Laten we met zijn allen de schouders er onder blijven zetten om onze vereniging actief te houden. Nu, maar ook voor de toekomst. Ik ben van oordeel, dat onze vereniging op een goed  verenigingsjaar 2015 kan terug kijken.  Ik hoop dat jullie allen tevreden zijn met mijn eerste jaarverslag. 

 

 

Jullie secertaris. 

K.v.d.Zalm